DOC/ Condițiile în care pot fi utilizate pădurile în scop de recreere. Un regulament în acest sens, propus consultărilor publice

  • Post category:ECO News
  • Reading time:2 min(s) read

Pădurile cu funcții de recree sunt pădurile-parc ale fondului forestier din zonele verzi. Acestea sunt folosite pentru organizarea odihnei populației, dar cu menținerea mediului silvic şi a landşafturilor naturale şi respectarea cerinţelor sanitare. Prevederile se regăsesc în Regulamentul privind folosinţele silvice în scopuri de recreere şi cercetare ştiinţifică, document care este supus consultărilor publice de către Agenția Moldsilva.

Regulamentul stabilește condițiile de exploatare a pădurilor în scop de recreere, normele care trebuie respectate în procesul de amenajare, dar și drepturile pe care le au beneficiarii forestieri. Printre acestea se numără:

• să primească în folosinţă terenuri din fondul forestier pentru organizarea activităţilor de recreere;
• să construiască în conformitate cu legislaţia în vigoare obiecte pentru activităţi socialeconomice (chioşcuri, pavilioane, terenuri pentru sport şi odihnă);
sunt obligaţi:
• să respecte regulile securităţii antiincendiare;
• să nu admită sub nici un motiv tăierea neautorizată a arborilor şi arbuştilor sau vătămarealor;
• să menţină în starea igienică corespunzătoare cele mai solicitate locuri de agrement;
• să amplaseze în locurile de agrement indicatoare, pancarte şi postere cu regulile de comportament în fondul forestier şi alte mijloace de sensibilizare ecologică.

Documentul mai prevede că pe terenurile fondului forestier naţional lucrările de cercetare ştiinţifice şi de explorare pot fi efectuate de diferite instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale. Fondul forestier este folosit în scopuri de cercetare ştiinţifică fără plată

Modificările respective au fost elaborate în cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru desfăşurarea activităţilor de interpretare a naturii”, implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, finanţat de US Forest Service.

Textul Regulamentului poate fi consultat mai jos:

Propunerile urmează a fi expediate pînă la 11decembrie 2020 la adresa: Agenţia”Moldsilva”, Bd. Ștefan cel Mare-124, mun. Chişinău şi prin e-mail: victoriamoldsilva@gmail.com.

Sursa:ecopresa.md