DOC/ AȘM susține necesitatea efectuării unui studiu complex privind rezervele și calitatea apelor subterane

  • Post category:ECO News
  • Reading time:2 min(s) read

Academia de Științe a Moldovei susține demersul societății civile în domeniul ecologiei din Republica Moldova privind necesitatea efectuării unui studiu complex privind rezervele și calitatea apelor subterane, dar și estimarea impactului utilizării apelor subterane asupra solului. Declarația se regăsește într-un răspuns transmis de Institutul de Ecologie și Geografie Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

În răspunsul său, Institutul de Ecologie și Geografie afirmă că a avut în permanență o poziție rezervata (negativă) privind perspectiva utilizării resurselor de ape subterane în irigare.

Totodată, instituția spune că utilizarea apelor subterane (inclusiv în scopuri de irigare) presupune prezența unor studii actualizate (la nivelul anilor 2011-2019) privind:

  • 1) cantitatea și debitele disponibile;
  • 2) calitatea apelor subterane (gradul de mineralizare, în primul rdnd);
  • 3) gradul de recuperare a acviferului in cazul unei exploatdri extensive a acestuia;
  • 4) regionarea teritoriului republicii din punct de vedere ai aplicarii irigarii terenurilor agricole cu ape subterane;
  • 5) selectarea in anumite zane a unui anumit acvifer pentru exploatare;
  • 6) aplicarea apelor subterane pentru irigare din punct de vedere al proceselor ce pot duce la degradarea solului (dehumificarea, gleizarea, compactarea, inmlaștinirea, solonețizarea, salinizarea g.a.);
  • 7) estimarea impactului ecologic;
  • 8) gradul de asigurare a populației din zona respectiva cu apă potabilă (care este prima prioritate de utilizare in conformitate cu Legea Apelor).

„La moment nu există astfel de date actualizate, de aceea considerăm că este prematur de vorbit despre posibilitatea utilizării apelor subterane în irigare”, se mai arată în răspunsul Institutului.

Sursa:ecopresa.md