INS: Cantitatea de masă lemnoasă vândută anul trecut a depăşit 12 milioane de metri cubi – Green Report

  • Post category:ECO News
  • Reading time:3 min(s) read

Cantitatea de masă lemnoasă vândută anul trecut a totalizat 12,07 milioane de metri cubi, valoarea acesteia fiind de 2,203 miliarde lei, conform datelor Institutului Naţional de Statistică.

În 2019, din volumul de masă lemnoasă vândută (în volum brut), 69,6% a fost masă lemnoasă pe picior, 30% masă lemnoasă fasonată şi numai 0,4% cherestea şi alte semifabricate.

Cantităţile vândute au înregistrat, faţă de anul 2018, creşteri la masa lemnoasă pe picior cu 6,1% şi la total masă lemnoasă cu 0,9%.

Volumul de masă lemnoasă pe picior vândută a fost în 2019 de 8,404 milioane mc, iar cel de masă lemnoasă fasonată de 3,623 milioane mc. Preţul mediu al masei lemnoase pe picior vândute a fost de 168,7 lei/mc şi cel de masă lemnoasă fasonată de 210,6 lei/mc.

De asemenea, anul trecut au fost vânduţi 8,948 milioane puieţi forestieri şi ornamentali din pepiniere silvice, în valoare de 9,622 milioane lei.

Lemnul recoltat a fost destinat în proporţie de 95,5% persoanelor juridice atestate în activitatea de exploatare forestieră şi în proporţie de 4,5% persoanelor fizice care pot exploata lemn din pădurile pe care le au în proprietate.

În anul 2019, s-au recoltat 12.583 mii metri cubi de lemn din pădurile proprietate publică reprezentând 66,6% din volumul total de masă lemnoasă recoltată, restul fiind recoltat din pădurile proprietate privată (29,6%) şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier (3,8%).

La nivel de judeţe, în anul 2019, cea mai mare cantitate de masă lemnoasă s-a recoltat în judeţul Suceava (11,6%), urmat de Harghita (7,8%), Neamţ (6,5%), Bacău (5,3%) iar cele mai mici cantităţi s-au recoltat în judeţele Ialomiţa úi Olt (aproximativ 0,5%), Teleorman, Ilfov şi Brăila (aproximativ 0,4%) şi Constanţa şi Galaţi (0,3%) şi în Bucureşti sub 0,1%.

Fondul forestier din România

Fondul forestier naţional ocupa, la sfârşitul anului 2019, o suprafaţă de 6592 mii hectare, care reprezenta 27,7 % din suprafaţa ţării.

Suprafaţa fondului forestier la 31 decembrie 2019, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2018, a înregistrat o creştere infimă de aproximativ 0,1%, datorată în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate, conform Legii nr.46/2008 – Codul silvic cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit sursei citate, în anul 2019, suprafaţa pădurilor a fost de 6.427 mii hectare, speciile de răşinoase acoperind 1.915 mii hectare (respectiv 29,8%), iar speciile de foioase 4.512 mii hectare (respectiv 70,2%).

În anul 2019, proprietatea publică reprezenta 64,3% din suprafaţa totală a fondului forestier naţional, fiind administrată în principal de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva (75,1%), iar proprietatea privată reprezenta 35,7%, fiind administrată în cea mai mare parte de structurile silvice private (95,5%).

“Suprafaţa fondului forestier în proprietate privată are o tendinţă crescătoare, în defavoarea suprafeţei în proprietate publică, datorită continuării procesului de retrocedare a pădurilor”, se arată în documentul INS.

Repartizarea fondului forestier naţional pe regiuni de dezvoltare şi judeţe este neuniformă, în funcţie de condiţiile fizico-geografice şi dezvoltarea economico-socială a zonei.

În anul 2019, fondul forestier era concentrat într-o proporţie însemnată în regiunile de dezvoltare Centru (19,3% din totalul fondului forestier) úi Nord–Est (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare Vest (16,2%), Nord–Vest (15,2%), Sud–Vest–Oltenia (12,3%), Sud–Muntenia (10,0%), Sud–Est (8,4%) úi Bucureúti–Ilfov (0,4%).

Suprafeţe mai mari de fond forestier se înregistrau, în anul 2019, în judeţele: Suceava (438 mii hectare), Caraş–Severin (431 mii hectare), Hunedoara (318 mii hectare), Argeş (277 mii hectare), Vâlcea (272 mii hectare), Bacău (272 mii hectare), Harghita (264 mii hectare), Neamţ (263 mii hectare) şi Maramureş (260 mii hectare).

Sursa:greenreport.ro