30 de primării din Moldova pot câștiga finanțare pentru îmbunătățirea serviciilor publice de gospodărire comunală

 • Post category:ECO News
 • Reading time:3 min(s) read

Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” anunță concurs de selectare a autorităților locale partenere. Vor fi alese 30 localități/grupuri de localități pentru a organiza furnizarea de servicii de gospodărire comunală într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil.

Proiectul încurajează abordări inovatoare de îmbunătățire a serviciilor de gospodărire comunală, cooperare între localități și APL-uri și acțiuni ce vor asigura o mai bună gestiune și administrare a serviciilor de gospodărie comunală. Locuitorii vor fi, de asemenea, implicați în luarea deciziilor la nivel local și în monitorizarea furnizării serviciilor în localitățile partenere.

Pentru a fi considerați eligibili, aplicanții trebuie să întrunească următoarele criterii:

 • APL/grupuri de APL uri de nivel întâi, reprezentând sate și/sau comune din Republica Moldova* ; aplicațiile grupurilor de APL-uri (în parteneriat) sunt încurajate;
 • Numărul minim de locuitori va constitui 1500 (conform datelor oficiale la data de 01.01.2020). Localitățile rurale cu o populație mai mică de 1500 locuitori vor fi considerate eligibile doar dacă aplică în parteneriat cu localitățile rurale vecine, iar populația totală a grupului de APL-uri va depăși 2500 locuitori;
 • Interes și disponibilitate de a parcurge procesele participative de elaborare a Planurilor de îmbunătățire a serviciilor de gospodărire comunală și a Planurilor de exploatare și întreținere;
 • Angajamentul de mobilizare a contribuției APL și a locuitorilor (de minimum 20% din valoarea grantului) necesară pentru cofinanțarea îmbunătățirii serviciilor de gospodărire comunală;
 • Formularul de aplicare completat și depus până la 4 septembrie 2020.

Dosarul de aplicare va include:

 • Formularul completat. Descarcă formularul
 • Declarația aplicantului (semnată și scanată). Descarcă Declarația 
 • Formularele vor fi expediate prin email la adresa concurs@ma-implic.md până la data de 4 septembrie 2020, ora 17:00. 

  Formularele depuse după data limită vor fi descalificate și nu vor fi considerate/evaluate.

  Informații suplimentare despre procedura de aplicare pot fi obținute în cadrul sesiunilor de orientare ce se vor desfășura în perioada 22 – 30 iulie 2020. 

  Scopul proiectului „MĂ IMPLIC” este de a contribui dezvoltarea comunităților rurale din Republica Moldova prin îmbunătățirea serviciilor publice de gospodărire comunală cu participarea activă a cetățenilor. Proiectul nu vizează localitățile din regiunea Transnistreană.

  Servicii de gospodărire comunală – serviciul de alimentare cu apă, servicii de sanitație (canalizare și epurare a apelor uzate), managementul deșeurilor solide, amenajarea teritoriului și gestionarea spațiilor verzi de interes local, si alte servicii de gospodărire organizate la nivel local.

  Sursa:ecopresa.md