Asociaţiile de energie regenerabilă i-au scris lui Iohannis: Dacă promulgați legea terenurilor, investițiile de miliarde de euro în energia verde vor fi blocate – Green Report

  • Post category:ECO News
  • Reading time:5 min(s) read

Două asociații reprezentative ale industriei regenerabilelor din România, RWEA și PATRES, au adresat o scrisoare deschisă în care îi solicită președintelui Klaus Ioahannis să nu promulge legea terenurilor, ci să o trimită la reexaminare în Parlament.

foto: ucsusa.org

Industria încearcă astfel, pe ultima sută de metri, în condițiile în care sesizarea la Curtea Constituțională nu a avut succes, să împiedice intrarea în vigoare a noii legi a terenurilor agricole, care ar bloca practic orice investiție în regenerabile și nu numai.

În plus, este pusă în pericol atragerea de fonduri europene de peste 10 miliarde de euro, cu impact asupra securității energetice și competitivității economice, după cum reprezentanții industriei au semnalat în mai multe rânduri.

Proiectul de lege votat recent de Parlament la care fac referire cele două asociații prevede o serie de restricții pentru cumpărarea terenurilor agricole. Astfel, primii care vor putea cumpăra un teren agricol scos la vânzare sunt chiar rudele vânzatorului, iar dacă acestea nu vor, atunci cei care au terenuri învecinate cu terenul scos la vânzare sau arendașii care lucrează pe terenul respectiv. Destinația terenului nu poate fi modificată, deci terenul nu poate fi folosit decât pentru agricultură.

Iată scrisoarea deschisă adresată preşedintelui Klaus Iohannis:

Excelenței Sale

Domnului Klaus Werner Iohannis

Președintele României

Referitor: Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Stimate Domnule Președinte,

RWEA – Asociația Româna pentru Energie Eoliană, reprezentând o putere instalată în România de 3 GW de energie eoliană deținută de companii precum Enel, Engie, EDP, CEZ etc. în urma unor investiții de peste 5 miliarde Euro și, în același timp, dezvoltatori și furnizori de servicii conexe acestei industrii, și PATRES – Organizația Patronală a Producătorilor de Energie Regenerabilă din Romania, care cuprinde 109 membri, producători de energie regenerabila din toate sursele (apă, vânt, soare, biomasă) cu o putere instalată de peste 1,8 GW si investiții în România de peste 2,7 miliarde Euro, au luat act cu surprindere de decizia Curții Constituționale a României de a declara constituțional Proiectul de lege (PL-x 336/2018) pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor Agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

În acest context, dorim să ne exprimăm îngrijorarea în special față de conținutul textului de lege, care riscă să afecteze activitatea investitorilor din industria regenerabilă, aceștia aflându-se în imposibilitatea de a achiziționa, sau de a securiza în orice alt mod legal terenuri situate în extravilan în vederea dezvoltării de proiecte energetice. În acest sens, dorim să reamintim faptul că în ședința din data de 19 septembrie 2018, Guvernul României și-a exprimat îngrijorarea cu privire la viciile de constituționalitate și de tehnică legislativă ale textului Proiectului de lege PL-x 336/2018, precizând că sprijină inițiativa legislative sub rezerva corectării acestor vicii.

Ulterior, în ședința din data de 26 martie 2020, Guvernul României și-a exprimat fără echivoc punctul de vedere, precizând că nu susține inițiativa legislativă.

Sesizarea Curții Constituționale referitoare la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor Agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, formulată de deputați aparținând Grupului Parlamentar al Partidului Național Liberal și Grupului Uniunii Salvați România la data de 9 iunie 2020, a evidențiat principalele critici de constituționalitate extrinsecă și intrinsecă a legii.

Prin urmare, scopul acestei adrese este de a vă semnala consecințele negative pe care intrarea în vigoare a acestei legi le-ar putea avea asupra activității companiilor din industria de energie regenerabilă.

Astfel, activitatea investitorilor din industria regenerabilă va fi grav perturbată de intrarea în vigoare a legii, aceștia aflându-se în imposibilitatea de a achiziționa, sau de a securiza în orice alt mod legal terenuri situate în extravilan în vederea dezvoltării de proiecte energetice.

De asemenea, aplicarea legii va determina o reținere a investitorilor, sau chiar imposibilitatea acestora, de a investi în capacități noi de producere de energie regenerabilă în exercițiul investițional 2020-2030, consecința fiind nerespectarea de către România a țintelor asumate fata de Instituțiile Europene. Intrarea în vigoare a acestei legi va avea ca principală consecință negativă pierderea (din nou) a încrederii investitorilor din industria energiei regenerabile în cadrul legislativ și în puterea legislativă a statului român.

Întrucât aplicarea legii sus-menționate va produce efecte extrem de negative asupra credibilității statului român în relația cu investitorii privați, mai ales în condițiile turbulente ale mediului de afaceri internațional de azi, unde credibilitatea unui stat este esențială în atragerea de investiții, vă rugăm să vă exercitați prerogativa constituțională de a solicita reexaminarea legii în Parlament.

Cu speranța că veți susține demersul nostru și această lege nu va fi aplicabilă în forma adoptată în Parlament, vă rugăm să primiți, stimate Domnule Președinte, expresia deplinei noastre considerații,

Carlo Pignoloni, Președinte RWEA

Viorel Lefter, Președinte PATRES

Sursa:greenreport.ro