FAO și Moldova găzduiesc dialogul ministerial dintre Belarus, Moldova și România privind problemele actuale din agricultură și sistemele alimentare – Green Report

  • Post category:ECO News
  • Reading time:3 min(s) read

Declanșarea pandemiei COVID-19 a afectat grav sectorul agrar din lumea întreagă, deseori limitând accesul la materialele de producere și resursele financiare necesare. Totodată, aceasta a accentuat rolul important al schimburilor comerciale cu produse agroalimentare în asigurarea securității alimentare, se arată într-un comunicat al Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) din cadrul ONU.

Pentru a face schimb de experiență și informație, precum și de acțiuni planificate întru atenuarea efectelor COVID-19 asupra sistemelor alimentare, Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului (MADRM) al Republicii Moldova și FAO au găzduit o ședință virtuală a miniștrilor agriculturii din Belarus și România.

Părțile participante au examinat modalitățile prin care țările au abordat perturbările de pe piață și măsurile întreprinse întru susținerea fermierilor. Ședința a constituit, de asemenea, drept punct de pornire pentru intensificarea colaborării ulterioare pentru a face față și gestiona impactul pandemiei asupra sistemelor alimentare.

“Timpurile noastre se caracterizează printr-o densitate a crizelor de mediu, economice și de sănătate umană, dar țările cunosc bine faptul că colaborarea, schimbul de bune practici și informații pot deschide noi căi pentru soluții mai bune,” a constatat Vladimir Rakhmanin, Director Adjunct și Reprezentant Regional al FAO pentru Europa și Asia Centrală. “FAO are o experiență de 75 ani în acest domeniu și noi credem cu fermitate în puterea catalizatoare a acțiunilor comune.”

Ședința a contribuit la o înțelegere mai bună a modului în care măsurile de carantină au afectat economia, producția agricolă și comerțul în cele trei țări din regiune. Aceasta a demonstrat foarte clar că pandemia a avut implicații asupra lanțurilor alimentare, în particular asupra sectorului HORECA (hotele, restaurant, rețele de alimentație publică), creând de asemenea constrângeri legate de transport, creșterea prețurilor la materialele de producție, precum și insuficiența de lichidități pentru fermieri, procesatori și comercianți.

Discutând planurile de viitor, miniștrii și-au exprimat îngrijorarea față de o reducere potențială a cererii consumatorilor, deficit de credite și constrângeri tot mai mari la care vor fi supuse bugetele naționale.

Miniștrii au accentuat importanța coordonării strânse a politicilor între țările vecine și au convenit să examineze posibilitatea desfășurării consultărilor ulterioare în acest format.

La ședință, au participat de asemenea reprezentanții partenerilor de dezvoltare precum cei a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), care au confirmat, de asemenea, sprijinul lor în acest mediu dificil.

Sursa:greenreport.ro