Stocurile de produse din Programul pentru Şcoli vor fi redistribuite către persoane nevoiaşe, dacă se vor suspenda cursurile – Green Report

  • Post category:ECO News
  • Reading time:3 min(s) read

Stocurile de produse achiziţionate de Guvern în cadrul Programului pentru şcoli vor fi redistribuite către organizaţii umanitare, unităţi sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medico-socială, dacă se vor suspenda cursurile în unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit unei Ordonaţe de Urgenţă aprobată în şedinţa de miercuri a Executivului.

“Prin acest act normativ se creează cadrul legal ca în situaţia suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, disponibilul de produse contractate și nedistribuite să poată fi redistribuit către organizaţii umanitare, unităţi sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unei metodologii stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, se arată într-un comunicat al ministerului de resort.

De asemenea, proiectul de ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile pe care stocurile de produse contractate pentru anul şcolar 2019-2020, rămase nedistribuite la data suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi redistribuite altor beneficiari.

Astfel: produsele trebuie să se fi aflat în stocul furnizorului la data suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, respectiv 11 martie 2020, iar alimentele aflate în stoc au fost fabricate/achiziţionate în scopul distribuirii conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019.

O altă condiţie prevede ca produsele să corespundă întocmai, din punct de vedere al denumirii şi caracteristicilor, cu cele prevăzute în contractele/acordurile-cadru de furnizare. Ele trebuie să fie produse gata de consum, în sensul că nu mai necesită prelucrări suplimentare, cu excepţia merelor care pot fi spălate şi ambalate, fără ca aceste operaţiuni să conducă la creşterea preţului prevăzut în contractele/acordurile-cadru de furnizare.

Produsele trebuie să poată fi inventariate cantitativ şi calitativ la furnizor, atât faptic cât şi scriptic, în baza documentelor de evidenţă a gestiunii.

Data durabilităţii minimale trebuie să nu fie depăşită la momentul redistribuirii.

”Totodată, prin acest act normativ se prevede colaborarea autorităţilor la nivel judeţean (consiliu judeţean + consilii locale) şi se stabilesc obligaţiile autorităţilor contractante în sensul modificării clauzelor contractuale în ceea ce priveşte noua destinaţie a produselor, precum şi în sensul asigurării pistei de audit prin întocmirea diferitor documente care să demonstreze respectarea condiţiilor de redistribuire a produselor, ţinând cont de faptul că aceste produse fac obiectul plăţii în baza contractelor de furnizare încheiate, cu încadrarea în sumele alocate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019”, informează Ministerul Agriculturii.

Recent, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, semnala că peste 600 de tone de lapte şi aproximativ trei milioane de produse, zac, ambalate, într-un depozit din judeţul. Produsele ar fi trebuit să fie distribuite în şcoli, în cadrul programului ”Laptele şi cornul”, însă acestea nu au mai ajuns la elevi, odată cu declanşarea pandemiei de COVID-19 şi închiderea şcolilor.

Sursa:greenreport.ro