Activitatea unei întreprinderi de colectare și depozitare a metalelor, suspendată. Motivul

  • Post category:ECO News
  • Reading time:2 min(s) read

Activitatea unei întrerpinderi din localitatea Fundul Galbenei, Hîncești, ce deținea un depozit de recepționare și stocare a deșeurilor de metale feroase și neferoase, a fost suspendată de inspectorii de mediu.

În urma unor controale, IPM a constatat că întreprinderea își desfășoară activitatea în mod necorespunzător, încălcând  legislația în vigoare cu referire la autorizarea activității de întreprinzător, protecția mediului și gestionarea deșeurilor.  

Mai exact, inspectorii au înregistrat în procesele verbale următoarele încălcări: nerespectarea procedurii de amplasare a depozitului (fapt ce contravine Codului funciar), desfășurarea neautorizată a activității de colectare și depozitare a deșeurilor de metale feroase și neferoase pe terenul vizat, precum și depistarea scurgerilor de uleiuri industriale, arderii deșeurilor de cauciuc, etc.

„Pe parcursul a patru luni de zile, IPM a emis mai multe prescripții entității economice pentru activitățile ilicite desfășurate și care cauzează prejudicii mediului înconjurător. În pofida tuturor prescripțiilor impuse întreprinderea își continua activitatea cu încălcarea actelor normative”, se arată într-un comunicat al ministerului. Astfel, inspectorii au aplicat măsura de suspendare totală a activității  întreprinderii, fiind emise și prescripții noi, ce obligă agentul economic să amplaseze corespunzător recipientele destinate pentru păstrarea, selectarea deșeurilor de metale neferoase, baterii și acumulatoare uzate pentru a evita riscul de amestecare a deșeurilor periculoase cu alte categorii de deșeuri, precum și să eticheteze obligatoriu containerele în conformitate cu cerințele privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobate de Guvern, inclusiv, să execute prescripțiile indicate anterior.

Reluarea activității de colectare și depozitare a deșeurilor de metale feroase și neferoase de întreprindere va fi posibilă doar după executarea prescripțiilor indicate, prin coordonarea cu IPM Hîncești.

Sursa:ecopresa.md