Primăriile din R. Moldova interesate de cea mai mare inițiativă europeană pentru energie și climă

  • Post category:ECO News
  • Reading time:8 min(s) read

Victor Parlicov, expert național al Convenției Primarilor privind Clima și Energia

Primăriile din R. Moldova se aliniază tendințelor europene și mondiale privind energia durabilă și clima, fiind parte la cea mai mare inițiativă Europeană, extinsă la nivel mondial, care întrunește orașele care și-au setat obiective locale privind clima și energia.

Vă propunem în continuare un interviu cu Victor Parlicov, expert național al Convenției Primarilor privind Clima și Energia în Moldova, pentru a afla ce reprezintă Convenția, cine sunt semnatarii, care sunt proiectele de succes realizate.

Dl Victor Parlicov, ce reprezintă Convenția Primarilor privind Clima și Energia și cine poate deveni parte a acesteia?

– Convenția Primarilor este cea mai mare inițiativă Europeană, extinsă la nivel mondial, care întrunește orașele care și-au setat obiective locale privind clima și energia. A fost lansată acum un deceniu, în 2008, în Europa, având drept ambiție să reunească administrațiile locale care se angajează în mod voluntar să atingă și chiar să depășească obiectivele Uniunii Europene în materie de climă și energie. Succesul Convenției Primarilor a depășit rapid toate așteptările, reunind acum peste 7 700 de autorități locale și regionale din 53 de țări.

Semnatarii Convenției sunt primarii localităților care își asumă o viziune comună pentru 2050: accelerarea decarbonizării teritoriilor lor, consolidarea capacității lor de adaptare la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice și asigurarea accesului cetățenilor la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile.

Convenția Primarilor privind Clima și Energia este deschisă pentru toate autoritățile locale, constituite în mod democratic, indiferent de mărime și de stadiul implementării politicilor lor privind energia și clima. Mai mult, autoritățile locale învecinate, de dimensiuni mici și mijlocii, pot să se alăture, ca grup de semnatari.

Convenția Primarilor – pagina oficială

Semnând Convenția, localitățile se angajează să sprijine implementarea obiectivului UE de reducere cu 40% (30% pentru țările Parteneriatului Estic) a emisiilor de gaze cu efect de seră 2030 și să urmeze o abordare comună pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

Pentru a-și transpune angajamentul politic în măsuri și proiecte practice, semnatarii Convenției trebuie să transmită, în termen de doi ani de la data adoptării deciziei de aderare, un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC). Acest document este extrem de important și setează acțiunile-cheie pe care primăria intenționează să le întreprindă. Planul include un inventar de referință al emisiilor, pentru a monitoriza acțiunile de atenuare și o evaluare a riscurilor și vulnerabilităților climatice. De asemenea, orașele se angajează să raporteze, la fiecare doi ani, despre progresele înregistrate în implementarea PAEDC.

Când a aderat Republica Moldova la Convenția Primarilor și câți semnatari sunt actualmente?

– În R. Moldova, Convenția Primarilor privind Clima și Energia este sprijinită Ministerul Economiei și Infrastructurii, care are rolul de Coordonator Național, precum și de un grup de susținători – Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER), Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova (UCRM). Oficiul Convenției Primarilor în Moldova este reprezentat de AEER, care oferă sprijin pentru aderare, asistă semnatarii, promovează, la nivel național și european, acțiunile semnatarilor prin canalele de comunicare ale Convenției Primarilor.

În 2009-2010 are loc lansarea Convenției Primarilor privind Clima și Energia în Moldova, odată cu primii semnatari. La ora actuală, la nivel național sunt 40 primării care au aderat la această inițiativă europeană. Dintre aceștia, 21 sunt semnatari activi, iar 19 au statut de semnatari suspendați, din cauza că nu au elaborat/aprobat Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (și Clima).

Cantemir, 8 noiembrie, inaugurarea iluminatului stradal inteligent și eficient,
proiect realizat în cadrul Programului Convenția Primarilor-Proiecte Demonstraționale

Oficiul Convenției Primarilor în Moldova coordonează activitatea cu terțe părți, precum Fondul pentru Eficiență Energetică, de exemplu, și facilitează suportul pentru semnatari. Un alt sprijin vizează îndeplinirea angajamentelor Convenției, monitorizarea activităților și rezultatelor, suport pentru elaborarea/monitorizarea Planurilor de Acțiune.

Cum sunt promovate concepția și obiectivele printre primăriile din republică?

– Convenția Primarilor pune un accent deosebit pe promovarea viziunii și obiectivelor semnatarilor, acțiunilor și proiectelor pe care le realizează întru atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la efectele adverse ale schimbărilor climatice și accesul la o energie sigură, curată și accesibilă financiar. AEER, desemnat ca oficiu de sprijin al Convenției Primarilor în Moldova, organizează și participă la evenimente prin diseminează bunele practici obținute la nivel local, sunt editate materiale informaționale despre activitatea și rezultatele semnatarilor.

Pentru a impulsiona activitatea semnatarilor în țările Parteneriatului Estic, cu sprijinul Uniunii Europene a fost creată o platformă de cooperare comună, numită Convenția Primarilor pentru Regiunea de Est (CoM-East), în care intră 351 de primării din șase țări. Platforma de cooperare oferă semnatarilor posibilitatea de a face schimb de opinii și experiență, vizite de studiu, instruiri, inclusiv on-line (webinare), diseminării rezultatelor pe rețelele sociale (www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast/), paginii web (www.conventiaprimarilor.eu). O modalitate de informare, sensibilizare a cetățenilor cu privire eficiența energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie, rezistența la schimbările climatice, de promovare a activităților semnatarilor, îl reprezintă Zilele Energiei, care sunt deja tradiționale în Europa și tot mai populare în R. Moldova.

– Puteți enumera cele mai active primării semnatare ale Convenției Primarilor în Moldova?

– Sunt mai multe primări, semnatare ale Convenției Primarilor, care își îndeplinesc, voluntar, extrem de sârguincios, angajamentele asumate prin aderarea la cea mai mare inițiativă europeană privind clima și energia. Consider că o sursă de inspirație pot servi activitatea primăriilor Cantemir, Ocnița, Feștelița, Călărași, Lozova, dar și a celorlalți semnatari activi ai Convenției. Menționez aici și despre un instrument de susținere acordat primăriilor întru realizarea Planurilor de Acțiune – Programul „Convenția Primarilor – Proiecte Demonstraționale” (CoM-DeP).

Primari din Republica Moldova (inclusiv semnatari ai Convenției Primarilor) la Kiev – Conferința de rang înalt „Municipalitățile pentru Creștere Durabilă”

În cadrul acestui program, în Moldova sunt în proces de realizare/finalizare șase proiecte. Trei dintre acestea au fost aprobate în 2015, în etapa de finalizare fiind proiectul „Energie verde, Moldova! Modernizare și eficiență energetică în iluminatul stradal”, realizat în Ocnița și Cantemir. În anul 2018 au fost lansate și a început implementarea trei proiecte noi CoM-DeP, cu un buget total de peste 2,2 milioane euro, în Cantemir, Feștelița și Călărași.

La evenimentul de lansare a proiectelor UE realizate în cadrul Programului Convenția Primarilor-Proiecte Demonstraționale, martie 2018

Astfel, cu suportul UE, viața cetățenilor din orașul Călărași va deveni mai bună datorită modernizării iluminatului public; condițiile mai bune pentru educație vor avea elevii din orașul Cantemir grație renovării termice a patru clădiri de învățământ. Iar în satul Feștelița locuitorii vor cunoaște se vor bucura de beneficiile a unui parc solar, panourilor solare și sistemelor de încălzire pe biomasă.

– Ce activități sunt prevăzute în 2019 pentru realizarea obiectivelor Convenției Primarilor în Moldova?

– Pentru 2019 vom continua să sprijinim semnatarii Convenției Primarilor în elaborarea și implementarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă, precum și în identificarea surselor de finanțare. Vom continua să organizăm/facilităm participarea semnatarilor la diferite programe de studiu, precum: training-uri, vizite, programe de schimb de  experiență, seminare tematice, webinare. Acestea au menirea a consolida cunoștințele teoretice și practice ale coordonatorilor naționali și teritoriali, susținătorilor și semnatarilor convenției.

Ocnița, 30 noiembrie 2018
Inaugurarea iluminatului stradal inteligent, proiect realizat în cadrul Programului Convenția Primarilor-Proiecte Demonstraționale

O atenție deosebită va fi acordată și desfășurării Zilelor Energiei de către semnatarii Convenției Primarilor, un eveniment ce are loc la nivel european, pentru a sensibiliza cetățenii privind importanța energiei verzi, a eficienței energetice și adaptării la schimbările climatice.

Ziua Energiei – un eveniment de promovare a energiei verzi în orașele semnatare ale Convenției Primarilor
Foto de la Ziua Energiei la Ialoveni, 14 septembrie 2018

Oficiul de sprijin al Convenției Primarilor în Moldova – AEER – este deschis pentru toți cei interesați de activitatea/aderarea la Convenția Primarilor, pentru oferirea de consultații individuale, asigurarea cu suport administrativ, informațional și tehnic, pentru stabilirea contactelor necesare cu instituțiile financiare, organizațiile donatorilor internaționali și ministere de resort etc.

– Vă mulțumim și La Mulți Ani!

CITEȘTE ȘI:

Semnatarii Convenției Primarilor au participat la Conferința de Rang Înalt din Kiev

Sursa:ecopresa.md