Termenele de vânătoare pentru 2020 – 2021, aprobate. Ce specii pot fi vânate

  • Post category:ECO News
  • Reading time:2 min(s) read

Cabinetul de miniștri a aprobat termenele de vânătoare pentru sezonul de vânătoare 2020– 2021. Astfel, se permite vânătoarea pentru: mistreți, iepuri de câmp, fazani, gâște (gârlița mare, gâsca de vară), rațe (rața mare, rața pestriță, rața mică, rața lingurar, rața cârâitoare, rața cu cap castaniu), lișițe, găinușe de baltă, porumbei (porumbel gulerat, guguștiuc), prepelițe, vulpi și șacali.

Se permite vânatul pe parcursul anului întreg, cu excepția perioadei de primăvară, pe întreg teritoriul țării.

Se permite organizarea vânătorii în zilele de miercuri, sâmbătă și duminică, inclusiv în zilele de sărbători stabilite de legislație: în terenurile de vânătoare ale fondului cinegetic, preponderent neîmpădurite, atribuite, în ordinea stabilită, asociațiilor de vânători și pescari; în terenurile de vânătoare ale fondului forestier de stat gestionat de Agenția „Moldsilva”, cu excepția zonelor de liniște stabilite în aceste fonduri.

Totodată, se interzice vânatul în sezonul de vânătoare la următoarele specii: mamifere – cerb comun, cerb cu pete, muflon, căprior, elan, bursuc, vidră, jderi, hermelină, nevăstuică;  păsări – potârnichi, porumbei de scorbură și de stâncă, turturică, cuc, țigănuș, lopătar, barză, cocor, gâscă cu gât roșu, rața roșie, culici, sitari, fluierari, pescăruși, cormoran, egretă, pelican, stârc, lebede, toate păsările răpitoare, speciile de limicole și cele din familia vrăbiilor, inclusiv alte specii din Cartea Roșie a Republicii Moldova.

Partidele de vânătoare la vulpi, șacali și mistreț vor fi organizate prin măsurile stabilite și aprobate de către gestionarii fondurilor de vânătoare, cu respectarea cerințelor de biosecuritate, indispensabile eradicării rabiei la vulpi și profilaxiei, controlului pestei porcine africane la mistreți, prevăzute în Norma sanitar-veterinară privind stabilirea unor cerințe de biosecuritate indispensabile profilaxiei și controlului pestei porcine africane la mistreți și porcii domestici, aprobată prin Hotărâre de Guvern.

Vânătoarea de-a lungul frontierei de stat se admite în baza avizului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, eliberat în condițiile Legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.

Sursa:ecopresa.md